Privacy Policy

Działając na podstawie art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE L 119/1 (RODO) niniejszym informujemy, że:
1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest OVOPOL Sp. z o.o. w Nowej Soli
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym ze świadczeniem usług ……………… przez OVOPOL Sp. z o.o. w Nowej Soli na rzecz podmiotu, w imieniu którego wchodzi Pan/Pani w interakcje z OVOPOL Sp. z o.o. w Nowej Soli (dalej: Klient),
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z pkt. (47) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes rozumiany jako świadczenie usług …………………. przez OVOPOL Sp. z o.o. w Nowej Soli na rzecz Klienta,
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą następujące rodzaje podmiotów:
a) OVOPOL Sp. z o.o. w Nowej Soli i jego przedstawiciele
b) podmioty zewnętrzne: kooperanci  i klienci OVOPOL Sp. z o.o. w Nowej Soli, którzy otrzymają Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do umożliwienia prawidłowej komunikacji z Panią/Panem,
c) podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz OVOPOL Sp. z o.o. w Nowej Soli,
d) podmioty świadczące usługi prawnicze na rzecz OVOPOL Sp. z o.o. w Nowej Soli,
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na mocy przepisów prawa i umów oraz w celu dochodzenia lub obrony roszczeń,
6. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
7. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO;
8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy w zakresie …………………………………,
9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również w sposób inny niż zautomatyzowany.

Since its creation OVOPOL has grown into one of the main leaders of egg processing market in Europe. Continuous modernization and expansion of our technological and production base enable us to produce the highest quality products.

About us

Info

Contact Us

OVOPOL Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 39,
67-100 Nowa Sól
tel. +48 68 380 22 50,
e-mail

WE USE COOKIES

By using our site without changing the settings on the cookies you are agreeing to their use in accordance with current browser settings.

[ EN ] Zamknij
OVOPOL It does not support older versions of browsers that can not support all of the functionality of the site. Please use the latest versions of browsers Internet Explorer, Firefox, Google Chrome [ EN ] lub innych.
[ EN ] Zamknij