политика конфиденциальности

Działając na podstawie art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE L 119/1 (RODO) niniejszym informujemy, że:
1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest OVOPOL Sp. z o.o. w Nowej Soli
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym ze świadczeniem usług ……………… przez OVOPOL Sp. z o.o. w Nowej Soli na rzecz podmiotu, w imieniu którego wchodzi Pan/Pani w interakcje z OVOPOL Sp. z o.o. w Nowej Soli (dalej: Klient),
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z pkt. (47) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes rozumiany jako świadczenie usług …………………. przez OVOPOL Sp. z o.o. w Nowej Soli na rzecz Klienta,
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą następujące rodzaje podmiotów:
a) OVOPOL Sp. z o.o. w Nowej Soli i jego przedstawiciele
b) podmioty zewnętrzne: kooperanci  i klienci OVOPOL Sp. z o.o. w Nowej Soli, którzy otrzymają Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do umożliwienia prawidłowej komunikacji z Panią/Panem,
c) podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz OVOPOL Sp. z o.o. w Nowej Soli,
d) podmioty świadczące usługi prawnicze na rzecz OVOPOL Sp. z o.o. w Nowej Soli,
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na mocy przepisów prawa i umów oraz w celu dochodzenia lub obrony roszczeń,
6. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
7. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO;
8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy w zakresie …………………………………,
9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również w sposób inny niż zautomatyzowany.

С момента своего создания фирмы OVOPOL выросла до одного из ведущих лидеров рынка переработки яичной продукции в Европе. Непрерывная модернизация и развитие производственно-технологической базы позволяют получить на выходе продукты самого высокого качества.

О фирме

ИНФОРМАЦИЯ

Контакт

ООО "Ovopol"
ул. Войска Польскего 39
67-100 Нова Суль
тел. +48 68 380 22 50,
e-mail: 
Дополнительные сведения о файлах ПЕЧЕНИЙ

С помощью нашего сайта, не изменяя настройки на куки, вы соглашаетесь с их использованием в соответствии с текущими настройками браузера.

[ RU ] Zamknij
OVOPOL Он не поддерживает старые версии браузеров, которые не могут поддерживать все функциональные возможности сайта. Пожалуйста, используйте последние версии браузеров Internet Explorer, Firefox, Google Chrome [ RU ] lub innych.
[ RU ] Zamknij